Portfolio Management Maturity Assessment

Met onze Portfolio Management Maturity Assessment beoordeel je eenvoudig jouw staat van Portfolio Management. Dit is het startpunt om te weten waar jouw bedrijf vandaag staat en waar Portfolio Management verbeterd kan worden. 

Het Model 

Op basis van 15 jaar ervaring in Agile Portfolio Management in veel verschillende organisaties en in nauwe samenwerking met hen, hebben wij een assessment ontwikkeld voor de State of Portfolio Management voor de vijf onderdelen van Portfolio Management:
1. Define: Brengt het volledige portfolio in kaart en hoe dit helpt om de bedrijfsdoelen te bereiken.
2. Optimize: Zorgt voor een objectieve selectie en prioritering van de portfolio.
3. Deliver: Coördineert en ondersteunt een decentrale uitvoering en verbetert operational excellence.
4. Control: houdt toezicht op het besluitvormingsproces over kosten, ondersteunt audits/compliance en vergemakkelijkt de kostenprognose.
5. Measure: Stelt hypothesen op over verwachte resultaten/inspanningen en meet/analyseert resultaten.

Afbeelding20
Afbeelding19

Jouw Assessment

De beoordeling presenteert de resultaten in een spider- en adviesrapport gemaakt door onze senior Portfolio Consultants. Op basis van de antwoorden wordt per onderdeel een Maturity-niveau bepaald, en wordt er per vraag advies gegeven welke acties je zou kunnen ondernemen om de volgende State of Maturity te bereiken. Deze beoordeling kan op een later tijdstip opnieuw worden gedaan om de gemaakte voortgang te beoordelen, en dit kan worden herhaald om de voortgang te blijven volgen.